Trần phẳng đơn mẫu

Trần phẳng đơn mẫu là kiểu trần đúng như tên gọi. Thuộc hệ trần đơn giản nhất, được kéo phẳng từ đầu đến cuối, chỉ dùng 1 mẫu. Trần phẳng đơn mẫu ngoài loại khung xương trắng truyền thống còn phối hợp thêm màu của khung xương: Vàng, Bạc, Ánh kim, Chỉ đen, Chỉ vàng, Chỉ xanh. Giá của mỗi loại khung xương khác nhau nên giá hoàn thiện của trần cũng thay đổi tùy loại khung gia chủ muốn sử dụng.