Địa chỉ liên hệ

Địa chỉ:

Kinh doanh: 4/4a Bùi Hữu Nghĩa, Bình Đức 2, Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương.

Sản xuất: 252/2 Khu Phố 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương.

Email: vannguyen144@gmail.com

Điện thoại: 0949.610.758 (Mr Nguyễn)

              038 999 3905 (Ms Phương)

 

Liên hệ Online